מבנה הארגון

ארגון סגל ההוראה הינו עמותה אשר חבריה הינם מתרגלים ומרצים בטכניון שאינם חברי סגל אשר מילאו את טופס ההצטרפות. לארגון המוסדות הבאים:
האספה הכללית – הגוף העליון הכולל את כל חברי העמותה.
המועצה – גוף המופקד על ניהול ענייניו השוטפים של הארגון והכולל נציגים נבחרים מכל היחידות האקדמיות בטכניון על-פי מפתח מספרי (נציג אחד לכל 30 חברי ארגון). המועצה בוחרת את הוועד, את ועדת הביקורת וועדות אחרות.
הוועד – הגוף המבצע של הארגון, הכולל שלושה חברים שנבחרו ע"י המועצה.
ועדת הביקורת – גוף העוקב ובוחן את מכלול הפעילות של הארגון וכן משמש כמען לפניות חברי העמותה.

ועד הארגון

פרטי וועד הארגון
שםדוא"ל
ד"ר דני שמשdshemesh@technion.ac.il
ד"ר אבי לויlevya@tx.technion.ac.il
ליאון ענביanavy@technion.ac.il

ועדת ביקורת

פרטי וועדת ביקורת
שםדוא"ל
איליה חאיטiliakh@tx.technion.ac.il
ד"ר אלון דמיטריוקalond@tx.technion.ac.il

מועצת הארגון

פרטי מועצת הארגון
פקולטהשםדוא"ל
מזכיר המועצהאיציק קפון itzikk@tx.technion.ac.il
ארכיטקטורה ובינוי עריםהדס שדרhadass2@013.net
ביולוגיהמעיין בראון BECHERMAYYAN@TX.TECHNION.AC.IL
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזוןאלונה שגן salonas@campus.technion.ac.il
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזוןיוסף ג'ובראןyossij@tx.technion.ac.il
הנדסת חשמלגריגורי וקסמןgrishav@tx.technion.ac.il
הנדסת חשמלד"ר יוסי ילוזjose@tx.technion.ac.il
הנדסת חשמלאסף קרטובסקיkartov@campus.technion.ac.il
הנדסת מכונותיונתן רוטבאום
y.rotbaum@gmail.com
הנדסת מכונותאורן ריז'ינסקי
oren.rijensky@gmail.com
לימודים הומניסטיים ואומנויותמרים פרישמןm_frishman@hotmail.com
מדעי המחשבאלכסנדר ליבובalibov@cs.technion.ac.il
מדעי המחשבעמי פזamipaz@tx.technion.ac.il
מדעי המחשבליאת פטרפרוינדliatpeter@gmail.com
מדעי המחשבאלעד קרביekravi@cs.technion.ac.il
מתמטיקהד"ר אלון דמיטריוקalond@tx.technion.ac.il
מתמטיקהד"ר דניאל רבייבDaniel.raviv@gmail.com
פיסיקהאיליה חאיטiliakh@tx.technion.ac.il
פיסיקהאיציק קפוןitzikk@tx.technion.ac.il
פיסיקהמעיין יערי yaari.maayan@gmail.com
חינוך למדע וטכנולוגיהאביב שרון aviv.sharon@gmail.com
הנדסה אזרחיתתמר יעקובי TAMAR.YACOBI1@GMAIL.COM
הנדסה אזרחית תמר שלם TAMAR.SHALEM@GMAIL.COM
הנדסה כימיתחסר נציגלפרטים נא ליצור קשר עם מזכירות הארגון
הנדסת תעשיה וניהולחסר נציגלפרטים נא ליצור קשר עם מזכירות הארגון
כימיהעידן חריטן IDAN.HARITAN@GMAIL.COM
רפואהאייל ברגמן eyalharari@gmail.com
רפואהאורטל שלג ortalkr@tx.technion.ac.il